Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczęły proces wprowadzania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zachęcając do zapoznania się z jego funkcjonalnościami. W zależności od statusu użytkownika – osoby fizycznej czy spółki – metody logowania się do systemu mogą się różnić.

Na obecnym etapie, e-faktura jest jedną z dopuszczalnych form dokumentacji sprzedaży, obok tradycyjnych faktur papierowych oraz elektronicznych. Od 1 lipca 2024 r. planowane jest wprowadzenie obowiązku wystawiania ustrukturyzowanych faktur w ramach KSeF. Dla firm zwolnionych z VAT obowiązek ten zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. System KSeF dostępny jest już od 2022 r. jako opcja fakultatywna, do której można się podłączyć zarówno za pomocą zintegrowanych programów finansowo-księgowych (API), jak i bezpłatnych narzędzi oferowanych przez Ministerstwo Finansów.

Logowanie do KSeF możliwe jest poprzez Profil Zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny lub kwalifikowaną pieczęć elektroniczną. Po pierwszym uwierzytelnieniu, użytkownik może wygenerować token, który ułatwi kolejne logowania, zwłaszcza przy użyciu oprogramowania komercyjnego. Krzysztof Rogowski, kierownik projektu KSeF, podkreśla praktyczność i wygodę tego rozwiązania.

W przypadku Aplikacji Podatnika KSeF oraz aplikacji komercyjnych, sposób logowania jest dostosowany do statusu użytkownika. Osoby fizyczne mogą korzystać z systemu, autoryzując się Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bez konieczności dodatkowych zgłoszeń w urzędzie skarbowym. W specyficznych sytuacjach, gdy kwalifikowany podpis elektroniczny nie zawiera NIP i PESEL, możliwe jest zgłoszenie tzw. odcisku palca podpisu.

Podmioty gospodarcze posiadające kwalifikowaną pieczęć elektroniczną z NIP mogą korzystać z KSeF bez dodatkowych zgłoszeń. W przypadku braku takiej pieczęci, należy wskazać osobę uprawnioną do korzystania z KSeF poprzez zawiadomienie ZAW-FA. Osoba ta, po autoryzacji, może nadawać uprawnienia w systemie.

Dodatkowe udogodnienia dla mikroprzedsiębiorców oferuje aplikacja e-mikrofirma, zintegrowana z KSeF, dostępna w e-Urzędzie Skarbowym. Umożliwia ona powiązanie konta z KSeF, wystawianie i odbieranie faktur, a także ich automatyczne przenoszenie do ewidencji VAT.

W ramach wsparcia dla mikroprzedsiębiorców, Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa organizują cykl bezpłatnych spotkań on-line „Środy z KSeF””. Webinaria, prowadzone przez ekspertów, omawiają nowe zasady fakturowania, uwierzytelnienie w KSeF, różnice pomiędzy fakturą elektroniczną a e-Fakturą oraz dostępne narzędzia KSeF. Informacje o spotkaniach, w tym godziny i linki do rejestracji, dostępne są na stronach internetowych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.

Źródło: https://www.pomorskie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024