Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie edukacji ustawicznej pracowników i pracodawców, z funduszy przekazanych przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Całkowita kwota pomocy wynosi 700 000 zł.

Dofinansowanie jest dostępne dla szkoleń wpisujących się w priorytety KFS na rok 2024, obejmujące m.in. wsparcie kształcenia ustawicznego w nowych technologiach, zawodach deficytowych, dla osób powracających na rynek pracy, członków rodzin wielodzietnych, pracujących w branży motoryzacyjnej, osób po 45. roku życia, pracodawców zatrudniających cudzoziemców oraz w zakresie zarządzania finansami.

Wymagane jest, aby pracodawcy ubiegający się o środki wykazali spełnienie co najmniej jednego z wyznaczonych priorytetów. Cel funduszu to zapobieganie utracie zatrudnienia z powodu niedopasowania kompetencji do rynkowych wymagań i zwiększenie inwestycji w rozwój kadr.

Środki KFS mogą pokryć koszty takie jak kursy zawodowe, studia podyplomowe, egzaminy certyfikujące, badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenie od wypadków związanych z kształceniem. W 2024 roku, każda uprawniona osoba może skorzystać z finansowania jednego szkolenia.

Przy ocenie wniosków uwzględniane będą: zgodność z priorytetami, kompetencje nabyte przez uczestników, koszty usług edukacyjnych, jakość usług oferowanych przez realizatora, plany dotyczące zatrudnienia absolwentów szkoleń oraz dotychczasowa współpraca z PUP.

Nabór wniosków trwa od 12 do 16 lutego 2024 roku. Dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz mogą być składane elektronicznie przez ePUAP, praca.gov.pl, e-Doręczenia lub osobiście w biurze Urzędu.

Dodatkowe informacje oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie, dostępne są również telefonicznie.

Źródło: https://wejherowo.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024